Si no podeu veure correctament aquest correu, cliqueu aquí
Una bona oportunitat de patrocini 

Patrocinar El 3r Congrés de Dones d'Empresa suposa vincular la marca de l’empresa patrocinadora als valors corporatius del primer col·lectiu empresarial de Dones Emprenedores i Executives del Penedès Garraf i a la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), l'entitat mare. 

Aquesta acció d’esponsòring reforça la imatge de l’empresa en relació amb l’entorn econòmic del Penedès i el Garraf i multiplica el seu imant corporatiu, en les escales de credibilitat, prestigi i compromís amb l’entorn social. 

Opcions de patrocini 

Es proposen dues modalitats de patrocini, amb notorietat gradual, cadascuna d’elles amb un ventall atractiu de contrapartides.

Si voleu més informació, contacteu amb l'organització a info@donesdempresa.cat.

Proposta de patrocini Patrocinador Spònsor
· 1 Roll up a l’escenari

x

 
· 1 Roll up a la zona del còctel
x x
· Intervenció de cortesia/ benvinguda (2 min)
x  
· Inserció del logotip de l’empresa en pàgina al·lusiva, a la revista Perspectiva de la FEGP x x
· Inserció del logotip al programa de mà del Congrés x x
· Possibilitat d’inserir material al Welcome pack x x
· Inserció del logotip en banner rotarori al·lusiu al web donesdempresa.cat x x
· Inserció del logotip en banner rotarori al·lusiu en edicions del Gran Penedès Empresa x  
· Presència de marca en totes les comuncacions online de l’acte (web, mailings, notes de premsa, xarxes socials, etc) x x
· Inserció discontínua del logotip de l’empresa en pantalla, al mateix escenari de l’acte x x
· Menció del patrocini en el decurs del guió de l’acte
x  
· Tiquets d’assistència al Congrés (dinar inclòs) 4 2
Import 600 € 250 €

3r Congrés de Dones d'Empresa

PatrocinaSpònsorCol·labora
Suport institucional
Dones d'Empresa DONES D'EMPRESA Penedès | Garraf
C. Beneficència, 17, Vilafranca del Penedès
C. Àncora, 3, Vilanova i la Geltrú
C. Montserrat, 6, 2n · El Vendrell
Tel. 902 106 700 ·
info@donesdempresa.cat