Qui som

Presentació

Dones d’Empresa és un col·lectiu que va néixer el mes de març de 2008 sota el paraigües de la primera organització empresarial del Penedès Garraf, la FEGP. Aglutina més de 600 dones emprenedores, empresàries, directives i executives (200 sòcies directes) amb l’objectiu de donar-se suport, compartir experiències i crear xarxa comercial entre nosaltres mateixes.

L’objectiu de Dones d’empresa és col·laborar en el desenvolupament de la dona professional i guanyar presència i visibilitat en els òrgans de decisió i de representació.

Una intenció que transcendeix, ja que busca contribuir a l’evolució i millora de la societat en general, a través de la suma de talents i de mirades. Oferim atenció, suport, assessorament, recursos i estratègies a més d’una formació específica i singularitzada. Promovem serveis, activitats i proposem espais de trobada amb la finalitat d’afavorir l’oportunitat de fer “networking”, de fomentar la cooperació, la innovació i l’enfortiment de projectes empresarials liderats per dones.

 

“a través de la suma de talents i de mirades”
“contribuint a eliminar els obstacles directes i indirectes”

 

La missió

La missió de Dones d’Empresa de la FEGP és potenciar una xarxa de suport, contactes i col·laboració professional per a dones treballadores i empresàries ocupades en tots els sectors d’activitat, a través d’un fòrum plural d’opinions, experiències i aprenentatges amb la finalitat de fer visibles i posar en valor el talent i el lideratge femení, contribuint a eliminar els obstacles directes i indirectes que frenen el seu desenvolupament i així fer possibles unes organitzacions i una societat més rica, igualitària i sostenible.

Valorsspeed networking

 • Excel·lència
 • Passió
 • Responsabilitat
 • Confiança
 • Amabilitat
 • Diàleg
 • Coherència
 • Innovació
 • Cooperació

Principals línies estratègiques

 1.  Fer xarxa: connectivitat, transversalitat i cooperació.
 2.  Presència de la dona en els llocs de decisió i de responsabilitat de la vida pública.
 3.  Noves formes d’organització del temps i del treball.
 4. Formació singular i especialitzada.
 5.  Sumar estratègies, propòsits i actuacions per a construir una societat millor, més
 6. diversa, sostenible i amable.

Objectius

 • Crear una xarxa amb professionals del món de l’empresa per sumar esforços, coneixement, sinergies, idees i energies.
 • Posar en valor i promoure el talent i el lideratge femení per a enriquir el capital humà de les organitzacions i, per extensió, del conjunt de la societat.
 • Contribuir a trencar els frens interns que impedeixen a la dona optar o acceptar determinats càrrecs de responsabilitat i impulsar la seva presència en els òrgans de decisió de les organitzacions.
 • Fomentar la presència i visibilitat de la dona a la vida pública.
 • Defensar la igualtat d’oportunitats en l’accés als llocs de direcció i el desenvolupament i potenciació de la carrera professional de les dones.
 • Promoure noves formes d’organització del temps que facilitin la conciliació de la vida personal i professional.
 • Promoure la diversificació professional de les dones en el mercat laboral.
 • Identificar i intercanviar coneixement d’iniciatives i d’accions innovadores en l’àmbit empresarial.
 • Formació especialment dirigida al desenvolupament de la dona professional.
 • Recerca de recursos econòmics i de patrocinis per a la realització de les accions derivades d’aquest pla estratègic.

Sectorialitat i categories d’organitzacions

Pel que fa a les activitats econòmiques, les membres del col·lectiu són tant diverses en sectors de treball com en nivell de direcció i de volum d’empresa. Totes les dones amb neguits professionals tenen cabuda a l’entitat.
Petites, mitjanes i grans empreses, a més d’institucions tenen cabuda a Dones d’Empresa. Entre totes, han estat capaces de consolidar una plataforma independent de defensa i representació de les dones professionals del Garraf, de l’Alt Penedès i del Baix Penedès.

de0163

 Trobada anual de Dones d’Empresa · 2016

 

La massa social

Dins la massa social de Dones d’Empresa hi trobem empreses dels diferents municipis de la comarca del Garraf, de l’Alt Penedès i del Baix Penedès, però també d’entorns propers, sobretot de Barcelona. El creixement de l’estadística social es reflecteix en aquestes fites cronològiques:

31 de desembre de 2009 –> 260 adherides
31 de desembre de 2010 –> 415 adherides
31 de maig de 2011 –> 475 adherides
29 de febrer de 2012 –> 533 adherides
1 de març de 2013 –> 600 adherides
28 de febrer de 2014 –> 625 adherides + 57 sòcies
31 de desembre de 2015 –> 620 adherides + 130 sòcies
31 de desembre de 2016 –> 650 adherides + 200 sòcies