Vocabulari gràfic. Què és un logotip?

04/02/2014 a les 16:30

Dones d'Empresa

Què és un logotip? Un logotip ha de tenir un simbol o pot ser només format per lletres?

Ben segur que tots/es coneixeu la paraula “logotip” ja que totes les empreses tenen logotip però sobre aquest tema he detectat que hi ha confusions per desconeixement.

Per començar, un logotip és un missatge abreujat de la personalitat i els valors d’una marca, que està format per un grup de lletres, símbols, abreviatures, xifres, etc, per facilitar una composició gràfica que les persones identifiquin i associïn ràpidament amb l’empresa a la qual pertany. És com la signatura de l’empresa. Confio que en això estarem d’acord, però els dubtes sorgeixen amb quins elements poden formar un logotip.

Sovint m’he trobat amb clients que em sol·liciten un projecte de disseny de marca gràfica o logotip, i en la primera conversa m’han fet comentaris  com per exemple: “fins ara teniem només aquestes lletres -ensenyant-me el logotip antic- però amb el nou disseny voldriem un logotip -referint-se a que volen un símbol a més de les lletres-”.

En aquests casos els explico que un logotip pot estar format per lletres soles (el que es diu tipografia), o per tipografia + simbol, però que no es obligatori que contingui les dues coses. És a dir, una marca pot estar representada gràficament només amb el nom escrit en una tipografia específica i un color concret que la representi. Penseu per exemple en CocaCola o en marques de moda com Zara o Mango, els seus logotips són únicament tipografics.

També m’han comentat algún cop que “hi ha logotips que només utilitzen un simbol” (com seria el cas de Nike), són pocs casos en que una marca pugui arribar a tal nivel de simplificació per usar un símbol sense lletres. Sempre es tracta de l’extracció d’una marca que sí que està formada per simbol + tipografia però que amb el temps, quan la marca s’ha fet molt reconeguda, pot arribar a obviar-ne el nom. Per a empreses més petites no és adequat treure el nom, ja que un logotip serveix per representar una marca i identifica-la, per tant no té cap utilitat comercial si no dóna a conèixer el nom de l’empresa.

Si parlem amb propietat, existeixen diferents denominacions per a cada tipus de marca gràfica:

LOGOTIP: realment només seria apropiat parlar de logotip quan ens referim a formacions de paraules (Logo significa paraula) per tant , no són logotips tots aquells identificatius formats per símbols al costat del text , només aquells que es limiten a la tipografia.

zara

ISOTIP: es refereix a la part simbòlica. En branding , parlem de isotip quan reconeixem la marca sense necessitat d’acompanyar de cap text. Isotipo seria únicament un símbol , i més aquest seria comprensible per si mateix. Aquest és el cas de l’exemple de Nike abans comentat, o la M de McDonalds, o els símbols de les marques de cotxes.

nike

IMAGOTIP i ISOLOGO: Un imagotip és un conjunt format per símbol i text, en què es troben clarament diferenciats i fins i tot poden funcionar per separat en alguns casos. Isologo és quan el text i e símbol es fonen en un sol element, són parts indivisibles i només funcionen junts.

carrefour

 

Judith Antolín

Judith Antolín Studio